News

Chính sách bảo mật thông tin

Đăng bởi DAO THI BAC vào ngày

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin  zombieclothingstore.com  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà zombieclothingstore.com  thu thập bao gồm: Họ và tên Địa chỉ Điện thoại Email Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ Tên sản phẩm Số lượng Thời gian giao...

Đọc thêm →